Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

MỪNG XUÂN MỚI      Đón xuân Giáp Ngọ đậm niềm vui
Rộn rã nơi nơi ngập tiếng cười
  Hà Nội-Thăng Long vào thế mới
  Từ Liêm Nam-Bắc mở đường dài
     Việt Nam đổi mới mừng Hiến Pháp
Thế giới hòa đồng giảm họa tai
 Tin tưởng một năm đầy thắng lợi
     Toàn dân vững bước tới tương lai! 
                              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét