Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Ảnh Dung-Sâm thăm anh Bùi Sinh

Kim Dung và Hồng Sâm thăm anh trai Bùi Sinh ngày 1/11/2017 tại Vĩnh Yên .

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét