Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Ảnh của Điệp gửi từ Ixraen


     Hình ảnh lớp học của Điệp tại Ixraen -nhận ngày 12/12/2017.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét