Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Một số hình ảnh Liên hoan trình diễn thơ năm 2019

Không có mô tả ảnh.


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng và hoa

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và hoa

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Lệ Thu Vũ, mọi người đang cười, trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: 22 người, bao gồm Hùng Lê, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 9 người

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và đám đông
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Hoài Nguyên, Nhạc Sỹ Kim Yến và Thinh Doan, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, đám đôngTrong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Nhạc Sỹ Kim Yến, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, sợi và văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Lệ Thu Vũ, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: Lệ Thu Vũ và Duc My Le, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Lệ Thu Vũ và Nhạc Sỹ Kim Yến, mọi người đang cười, mọi người đang đứngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét