Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Khánh Linh và mẹ Hồng Điệp ở Đài Loan


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đại dương, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Hong Diep Pham, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bầu trời, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, bầu trời, nhà chọc trời, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

 Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: Hong Diep Pham, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: Hong Diep Pham, đang cười, đang đứng, cây và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét