Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Khánh Linh và bạn

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười

Cùng với Khánh LinhAbi PontHaruka OnoMolly ClarkLuisa Gabriela JuarezClarity BianTirza O-kvà Mimi Crawford

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Khánh Linh đã thêm 3 ảnh mới — với Robert Sasse và Ilias Stitoutại Bruxelles.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét