Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Thơ Bùi Sinh

Sinh Bùi cùng với Ha Bui Son và 2 người khác.
6 giờ
NÓI VỚI CHÁU RUỘT
( Viết cho cháu Bùi Sơn Hà )
Cháu được phong Phó Giáo sư
Chú muốn tâm sự riêng tư với Hà
Cả đời Bùi họ nhà ta
Cháu đã đem lại danh gia , chú mừng
Lẽ ra mở tiệc ăn mừng
Nhưng sao chú cứ lừng khừng , âu lo
Chức này chẳng phải trời cho
Mồ hôi , trí tuệ là do cháu làm
Chứ đâu có phải lòng tham
Cháu được tín nhiệm phong hàm thế thôi
Tài năng dâng tặng cho đời
Cháu hãy cống hiến bao người đang mong
Ngọc mài càng sáng , càng trong
Thế là chú đã yên lòng ... nghỉ ngơi ...
Chú Bùi Sinh
Ngày 15/3/2018.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét