Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Chúc mừng tiến sỹ Đặng văn Phú và Lương y Nguyễn thị Phong

             TIẾN SỸ ĐẶNG PHÚ VÀ LƯƠNG Y NGUYỄN THỊ PHONG ĐƯỢC VINH DANH
                                       TRÍ THỨC TIÊU BIỂU THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH
                                                     Ngày 18/6/2017.Hà Nội

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu


Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vétKhông có văn bản thay thế tự động nào.


Không có văn bản thay thế tự động nào.


Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét