Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

 TIẾN SỸ ĐẶNG PHÚ VÀ LƯƠNG Y NGUYỄN THỊ PHONG ĐƯỢC VINH DANH
                                       TRÍ THỨC TIÊU BIỂU THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH
                                                     Ngày 18/6/2017.Hà Nội

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu


Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

0 NHẬN XÉT :

ĐĂNG NHẬN XÉT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét