Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Ảnh Khánh Linh từ Châu Âu

Hình ảnh cháu Linh từ Châu Âu :
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét