Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Hội nghị tổng kết CLB Thơ Quảng Trị

Hình ảnh hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của CLB thơ tỉnh Quảng Trị -Trích ảnh của nhà thơ Lương Quỳnh ( Quảng Trị )
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

                      Trong hình ảnh có thể có: 8 người, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét