Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Ảnh kỷ niệm trân Facebook

Ảnh của Chử Thu Hằng.

                  Họp Thường vụ ngày 18-1-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét