Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Khánh Linh ở Gruzia

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, núi, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

Khánh Linh cùng Bubu và Mari Megrilishili.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, nhà và ngoài trời

       Những ngôi nhà cổ .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, chó, trẻ em và ngoài trời
 
        Dưới tượng đài kỵ sỹ.

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, đường, ngoài trời và thiên nhiên

             Rừng thông .

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên

  Trong hình ảnh có thể có: 1 người, chó và ngoài trời

      Chú chó rất hiền

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, chó và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây và ngoài trời

        Nhà thờ
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Bên dòng sông
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, núi, bầu trời, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Cùng với არჩილ მეგრელიშვილი

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

Cùng với MaRi Megrelishvili.

Trích từ F. Khánh Linh ngày 12/1/2018.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét