Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Album ảnh nhà thơ Lê Hùng

Nhà thơ Lê Hùng thạm dự Lễ Ra mắt Chi nhánh thơ Vĩnh Tường


Nhà thơ Lê Hùng tham dự lễ ra mắt CLB Thơ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét