Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

35 năm Liên đoàn địa chất xạ-hiếm

LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ- HIẾM : 35 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH.


          Được thành lập cách đây 35 năm ( 28/6/1078-28/6/2013) với tên gọi Liên đoàn Địa chất 10, năm 1997 được đổi tên là Liên đoàn địa chất xạ-hiếm với nhiệm vụ chủ yếu là điều tra, đánh giá các khoáng sản phóng xạ, đất hiếm.
          Trải qua 35 xây dựng và phát triển, qua nhiều thế hệ cán bộ,  quản lý, khoa học kỹ thuật và  công nhân viên chức, Liên đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 này, những người làm công tác địa chất thuộc Liên đoàn Địa chất xạ- hiếm vui mừng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Nhà nước trao tặng, cũng nhân dịp này, cũng là dịp Liên đoàn đón nhận những phần thưởng cao quý khác : Cờ Đảng bộ xuất sắc do Đăng ủy các cơ quan TW trao tặng, Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và  Bộ Công An ..cho những thành tích hoạt động nhiều mặt trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, thi đua. văn hóa quần chúng.
Có được những thành tích đó, tập thể cán bộ công nhân Liên doàn dịa chất xạ- hiếm đã có quá trình phấn đấu kiên trì, vượt qua mọi khó khăn gian khổ của những giai đoạn khác nhau của thời cuộc và đặc điểm nghề nghiệp.
          Phạm vị hoạt động của Liên đoàn rải khắp đất nước, đâu có khoáng sản xạ-hiếm đều là địa điểm liên đoàn tổ chức tìm kiêm,đánh giá và quản lý.Thành tích nổi bật mà Liên đoàn đạt được là phát hiện, đánh giá tiềm năng của các mỏ đất hiếm có giá trị như mỏ Nâm Xe, Đông Pao ( Lai Châu), Mường Hum ( Lào Cai) Yên Phú ( Yên Bái )..Sau những năm 1980, công tác nghiên cứu, đánh giá về quặng phóng xạ được Nhà nước quan tâm đàu tư và kết quả công tác nghiên cứu, điều tra địa chất đã phát hiện, làm rõ tiềm năng Urani trong các mỏ, như Urani Bình Đường ( Cao Bằng), urani trong than Nông Sơn, Urani trong grafit Tiên An ( Quảng Nam ) . Đặc biệt là việc khẳng định tiềm năng urani trong cát kết vùng trũng Nông Sơn là vùng có triển vọng nhất về urani ở nước ta hiện nay.Với các kết quả điều tra, đánh giá từ năm 1987 đến nay, đã xác định trong vùng trũng Nông Sơn ( Quảng Nam) có nhiều mỏ và điểm quặng có giá trị công nghiệp, trong đó mỏ urani Pà-Lừa-Pà Rồng từ năm 2010 đã được đầu tư thăm dò phục vụ cho chiến lược phát triển điện nguyên tử của nước ta.Đây là nhiệm vụ Nhà Nước giao cho Bộ Tài nguyên-Môi trường, trực tiếp là Tổng cục Địa chất-Khoáng sản quản lý, Liên đoàn địa chất xạ- hiếm tổ chức thực hiện. Kết quả thăm dò lò thử nghiệm bước đầu cho thấy hoàn toàn có căn cứ khẳng định việc hoàn thành mục tiêu trữ lượng đề ra.
          Song song với công tác điều tra , đánh giá khoáng sản xạ-hiếm, Liên đoàn còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác, như : Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Trạm Tấu, đánh giá triển vọng quặng dải Thèn Sin, đánh giá triển vọng Chì-Kẽm Na Sơn, Hà Giang, đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên, quặng feldspat vùng Trà Dương-Tiên Hiệp ( Quảng Nam).điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trên các mỏ phóng xạ và đề xuất biện pháp khắc phục, khoanh định các diện tích có chứa khoáng sản độc hại trên phạm vi cả nước phục  vụ quy hoạch phát triển kinh tê-xã hội bền vững.
           Ngoài các nhiệm vụ điều tra, đánh giá khoáng sản do Nhà Nước giao , Liên đoàn đã luôn quan tâm khuyến khích cán bộ kỹ thuật tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó các đề tài nghiên cứu được đáng giá cao, như : “Thành lập sơ đồ sinh khoáng và chuẩn đoán quặng urani trên lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:500.000”, “ Đánh giá tiềm năng urani và một số nguyên liệu khoáng phục vụ cho công nghiệp năng lượng nguyên tử trên lãnh thổ Việt Nam”…Đặc biệt trong những năm gần đây, Liên đoàn đã hoàn thành hàng loạt các đề tài nghiên cứu khoa học như : Nghiên cứu ứng dụng quy trình công nghệ điều tra nước dưới đất trên các vùng có diện trở suất cao bằng phương pháp từ telua âm tần, nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường, mức độ chiếu xạ tự nhiên gây hại cho con người..v..v..
          Kết quả công tác nghiên cứu khoa học không chỉ có tác dụng phục vụ thiết thực cho đời sống mà còn giúp cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của Liên đoàn trưởng thành về mọi mặt, 100% cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo bằng nhiều hình thức có trình độ đại học trở lên, trong đó các vị trí đầu ngành đều do các thạc sỹ, tiến sỹ đủ khả năng đảm nhiệm mọi nhiệm vụ được giao.
          Ngoài nhiệm vụ chính, Liên đoàn đã chủ động mở các hoạt động dịch vụ đia chất vừa giúp giải quyết công ăn việc làm, vừa giúp ổn định đời sống, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân. Liên đoàn còn luôn quan tâm đến việc xây dựng gia đình, cơ quan văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức ký kết thỏa thuận lao động, hàng năm công khai các hoạt động trong Hội nghị Công nhân viên chức.Duy trì nền nếp kiểm tra, nghiệm thu nhằm nâng cao chất lượng các đề án, báo cáo, đẩy mạnh các
phong trào thi đua, cải thiện điều kiện làm việc, trang bị bảo hộ lao động, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công nhân viên chức.
          Công tác quốc phong an ninh dược thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.Quan hệ với các địa phương địa bàn đóng quân chặt chẽ nên xây dựng đơn vị an toàn, an ninh trật tự được giữ vững, 20 năm liên tục được công nhận là đơn vị Quyết thắng, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Liên doàn cũng là đơn vị có những đóng góp thiết thực với địa phương trong các hoạt dộng từ thiện, quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa v…v..
Nhiều năm liền, Liên đoàn được Tổng cục địa chất –khoáng sản công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen, nhiều cờ thưởng thi đua, bằng khen  của Bộ Tài Nguyên-Môi trường, của UBND các địa phương nơi các đơn vị trong Liên đoàn hoạt động.Nhiều năm liền, Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn xuất sắc, đơn vị Quyết thắng…Và năm 2012 được xét thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.
Như thạc sỹ Nguyễn trường Giang, bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn địa chất nhận xét: Để đạt được những thành tích như trên, là do nôi bộ Liên đoàn luôn phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, vươn lên khắc phục khó khăn từ trong Đảng bộ và toàn đơn vị, đồng thời có sự quan tâm chỉ đạo, sâu sát, hiệu quả của các cấp quản lý, sự chia sẻ, giúp đỡ tận tình của nhân dân và chính quyền các nơi Liên đoàn đóng quân, trong đó có sự đóng góp không  nhỏ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyên Từ Liêm và  xã Xuân Phương, nơi Liên đoàn có trụ sở chính.
Phát huy thành quả 35 năm xây dựng và trưởng thành, biết ơn và trân trọng sự đánh giá của Đảng Nhà nước qua phần thưởng cao quý Huân chương Độc lập hạng Ba Liên đoàn nhận được trong dịp này, toàn thể cán bộ công nhân viên Liên đoàn địa chất xạ-hiếm quyết tâm phấn đáu lao động và học tập, nnghiên  cứu không ngừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho trong công cuộc tìm nhiều tài nguyên cho đất nước./. 

       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét