Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Về gặp lại

Về gặp lại
Dịp may được trở lại đây*
Anh em trong nhóm bàn tay mặn nồng
Ôm nhau xúc động rưng rưng
Người xưa,cảnh cũ tấm lòng sắt son
Mừng các anh sức vẫn còn
Các em như thưở đương xuân năm nào
Tình ta đằm thắm dạt dào
Chia tay hẹn sớm dịp vào thăm nhau !
                                          27-2-2013.
.
*Quảng Trị : 22-25/7/2013.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét