Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Kỷ niệm nhóm bàn tay

Kỷ niệm nhóm bàn tay


Tôi về Quảng Trị hôm nay
Hòa chung cùng nhóm bàn tay bạn bè
Cam Lộ nay trở thành quê
Nghĩa tình dào dạt chẳng nề xa xôi
Nguyện cùng nhau trọn nghĩa đời
Như anh em của một người mẹ chung

                          `4/7/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét