Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Hình ảnh CLB Thơ VN trong Ngày thơ VN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ THƠ VN TRONG NGÀY THƠ VIỆT NAM RẰM THÁNG GIÊNG ĐINH DẬU TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM -HÀ NỘI ( 11/2/2017)
 Ảnh của Thang ngọc Pho, Chử Thu Hằng, Hoàng Thái Sơn, Xuân Hưởng., Bùi đăng Sinh, Phạm văn Quang ....Xin cảm ơn !)
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: 11 người


Trong hình ảnh có thể có: 6 người


Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trẻ emTrong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây, trẻ em và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trẻ em


Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét