Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Ngày giỗ Tổ họ Vũ Tứ Trưng mà tôi không dự được ( vì sức khỏe ).Những hình ảnh này do Phạm đức Hùng ghi lại .Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét