Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Khánh Linh ở Hy Lạp

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nướcTrong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đại dương, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đại dương, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét