Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Lễ hội bơi Đăm

Lễ hội bơi Đăm ở Hà Nội diễn ra 5 năm một lần, vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

 

  

 Quãng đường mà các đội thuyền đua phải thực hiện là 2.000 mét, bắt đầu từ miếu Tây Đăm vòng qua cột cờ rồi bơi ngược về nhà Thủy Tọa. 
 
 Những khúc cua là quãng đường đua khó khăn nhất, nơi các thuyền hay bị lật nhào hoặc bứt tốc phân chia thứ bậc.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét