Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Viên Nguyệt Ái, mọi người đang đứng và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Nguyễn Thị Bình và Thang Ngoc Pho, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét