Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Khanh Linh


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Bruxell

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Tại  Oslo.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Tại  Bruxelles.


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, bầu trời, cây, ngoài trời và nước

Với Jack WrightMolly ClarkJill Fu và Luisa Gabriela Juarez tại  Oslo.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Với Molly ClarkLuisa Gabriela JuarezJill Fu vàJack Wright tại  Oslo.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, ngoài trời và nước

 Grand-Place de Bruxelas.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, bầu trời và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, bầu trời, ảnh tự sướng, ngoài trời và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTại  Oslo.


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét